EXPERTISE VISIE & STRATEGIE

Plannen die lange tijd als ontwerpkader gaan gelden, maak je stap voor stap. Als experts en belanghebbenden in elke fase dezelfde kant op kijken, kom je zonder omwegen dichter bij een helder toekomstbeeld. Visionair denken is daarvoor nodig, zolang het tot een haalbaar plan leidt. Studio Scale kijkt verder dan het stedenbouwkundige vak en maakt zich hard voor voortgang en draagvlak; dat is de essentie van integrale planvorming. Marjolein’s hart voor het vak kan niet anders.

Visie en strategie

Voordeel van een klein bureau is dat je weet wie je aan tafel krijgt. Ruim 20 jaar kennis en kunde verenigd in één persoon, een veelkunner die steeds van alle voortgang van het project op de hoogte is. Marjolein heeft op vele plekken achter de schermen gekeken, weet wat waar speelt en welke oplossingen daarvoor bedacht worden. Als het gaat over verstedelijking, duurzaamheid en kwaliteit heeft ze veel gezien. Ze ziet ook wat niét werkt. De nieuwste trends volgen en maatregelen kopiëren is niet vanzelfsprekend de beste keuze. Want het gaat hier wel om de omgeving waarin we een leven lang leven.

Ik ken weinig mensen zoals Marjolein die een soort strategische stedenbouw bedrijven. Ze is sterk als verbindende schakel tussen het structuurniveau, de regionale schaal en de inrichtingsplannen

Edwin van Uum, Alliantiemanager, urban planner bureau UUM

PROJECTEN VISIE & STRATEGIE