STUDIO SCALE STAAT VOOR STRATEGISCHE STEDENBOUW OP ALLE SCHALEN EN VLAKKEN

Meer dan een mooi plaatje

Marjolein Peters is een vakvrouw die stevig in haar (vaak hooggehakte) schoenen staat. Een verbindster in hart en nieren maar vergis je niet; met een uitgesproken mening. Marjolein waait beslist niet met alle winden mee. Haar stedenbouwkundige ontwerpen zijn niet alleen aantrekkelijk en overtuigend maar ook maakbaar, betaalbaar en haalbaar. Dat geldt net zo goed voor een snelle klus als voor een grootschalig project. “Het integreren van ontwerp en proces voelt voor mij heel logisch. Ik voel mij niet thuis bij het leveren van alleen een mooie plankaart of schets, als die niet is ingebed in een gedegen proces. Dus kan ik het niet laten om me ook in te zetten voor een doeltreffend traject.”

Ze houdt overigens wel van mooie plaatjes, of kaarten om preciezer te zijn. Haar waardering voor vakmanschap en liefde kaartmateriaal zie je ook terug in de door Marjolein met kunstenaar Mirjam Hagoort gemaakte city scarfs onder de naam Barentsz Urban Fabric

Klare taal voor overheid en markt

Marjolein werkt al 20 jaar aan beide kanten van de ruimtelijke opgave. Ze weet het gezamenlijke te vinden in commerciële en gemeentelijke belangen. Daar waar de wensen elkaar raken. Iedereen begrijpt Marjolein. Ze spreekt het jargon van de gemeente maar ook de taal van marktpartijen. Ze kent mensen op de juiste plekken en dat brengt vertrouwen. Ze schept duidelijkheid in woord en beeld, is kritisch en nuchter.

Alleen het beste voor de plek

Hoe herken je een stedenbouwkundig ontwerp van Studio Scale? Het antwoord is: niet, of hoogstens aan de tekenstijl. Een plek verdient meer dan de steeds terugkerende signatuur van de stedenbouwkundige, een herhaalde truuk of type of herkenbare vorm. Iedere locatie verdient maatwerk.

Een ontwerp waar Marjolein aan heeft gewerkt herken je zó: het is het best passende plan voor die locatie.

Marjolein snapt de wereld van de planologische processen en kan sterk de verbinding maken met architectuur zonder zich daarin te verliezen.

Edwin van Uum, Alliantiemanager, urban planner bureau UUM

STUDIO SCALE WERKT MET TROTS:

VOOR:

klanten logos

EN MET:

samenwerkingen logos

LAAT STUDIO SCALE VOOR UW PLAN WERKEN

INFO@STUDIOSCALE.NL +31 6 48493631