EXPERTISE KWALITEITSBORGING

Een plankaart aan de wand is mooi maar het is het uiteindelijk gebouwde resultaat dat telt. Van schetsontwerp tot aan uitvoering het concept waarmaken en bewaken, brengt het plan tot een hoger plan. Juist in het zorgvuldig doorlopen van ook de laatste stappen zoals de uitwerking en de borging van een ontwerp, maak je de ambitie waar.

 

Bijvoorbeeld door het maken van een Beeldkwaliteitsplan. Of door een rol in de commissie Welstand of Ruimtelijke Kwaliteit. Dat zorgt ervoor dat een plek werkelijk kwaliteit krijgt. Daarom neemt Marjolein ook plaats in commissies voor kwaliteitsborging. Ook in deze fase van het proces begeeft ze zich op alle vlakken en schalen. Dat is volgens haar essentieel. Ook als lid van de examencommissie van het Architectenregister begeleidt Marjolein vakgenoten naar een stedenbouwkundige toekomst.

Expertise kwaliteitsborging

Marjolein is in staat complexe opgaven en de problematiek van plannen snel te doorgronden.

Johan Roelofs, Stadsbouwmeester gemeente Zoetermeer

PROJECTEN KWALITEITSBORGING