Europaweg Schalkwijk Haarlem

Haarlem Stad tussen de bomen

HAARLEM STAD TUSSEN DE BOMEN

van grijze kantoren naar boomrijke woonwijk

OPDRACHTGEVER: Gemeente Haarlem
TYPE PROJECT: transformatie kantorenwijk naar groen stedelijk gebied
EXPERTISE: kwaliteitsborging / visie & strategie
SCHAALNIVEAU: wijk
plotregelkaart Schalkwijk Haarlem

Marjolein is één van de opstellers van het ontwikkelkader voor een nieuw Schalkwijk dat bestaat uit een kaart en plotregels voor elke ontwikkeling. De regels geven duidelijke kaders en bewaken de gezamenlijke ambitie van gemeente en alle grondeigenaren.

In het regieteam bewaakt Marjolein de stedenbouwkundige kwaliteit en het integrale concept voor het gebied.

Tussen het winkelcentrum en het ziekenhuis bevindt zich een centraal gelegen kantorengebied. Het is traditioneel opgezet met grijze kantoren, veel asfalt en hekken om het terrein. Met steeds meer leegstand en een onaantrekkelijke openbare ruimte kwam het gebied in een neerwaartse spiraal. De neergang is doorbroken doordat de gemeente met alle andere eigenaren een gezamenlijke visie en strategie heeft opgesteld. Hierin was Studio Scale het stedenbouwkundige geweten van de gemeente. In de visie ‘Stad tussen de bomen’ ontstaat een nieuw en onderscheidend stuk Schalkwijk. Het landschapsontwerp van ZUS vormt hierin de verbindende factor en de basis voor een nieuwe woonkwaliteit. Een groen en autoluw gebied, waarbij het bomenlandschap de sfeer bepaalt en het autoverkeer te gast is. Iedere eigenaar staat een stukje van zijn plot af om dit landschap te kunnen realiseren.

De Europaweg in Schalkwijk

Marjolein heeft een heldere visie op de ontwikkeling van de stad en is goed in het uitzetten van de grote lijnen, zonder details uit het oog te verliezen.

Leontine van der Breggen, Projectmanager APPM

De strategie bestaat uit gelijke ontwikkelrechten voor alle partijen. Naar rato van het aandeel aan oppervlakte kan een partij volume ontwikkelen maar draagt het ook bij aan het groene landschap.

Gezamenlijk besloten alle grondeigenaren tot gelijke ontwikkelrechten maar ook plichten tot aanleg van het bomenlandschap.
Haarlem Schalkwijk