Buitenplaats Middenweg Watergraafsmeer Amsterdam

Watergraafsmeer Amsterdam

WATERGRAAFSMEER AMSTERDAM

woningbouw Middenweg

OPDRACHTGEVER: particulier
SAMENWERKING MET: MEES ruimte en milieu
TYPE PROJECT: locatie-studie, stedenbouwkundige inpassing
EXPERTISE: verekenning
SCHAALNIVEAU: buurt
middenweg verkenning

Door een uitgebreide historische analyse heeft Studio Scale op deze bedrijfslocatie een historische buitenplaats in ere weten te herstellen. De eigenaar van de kavel midden in de Watergraafsmeer heeft aan MEES en Studio Scale gevraagd de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken. De bureaus hebben dit gezamenlijk opgepakt in een milieu-ruimtescan, waarin in de eerste fase van de planvorming alle (on)mogelijkheden van een ontwikkeling in beeld worden gebracht. Hierdoor zijn de getekende modellen al direct getest op de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. 

Het is zeer prettig om met Marjolein samen te werken en ze is gewoon heel goed in haar vak. Kortom, gezellig én professioneel.

Ingrid Hazeleger, directeur MEES Ruimte en Milieu

buitenplaast middenweg

DOOR HISTORISCHE ANALYSE WORDT EEN BEDRIJFS-LOCATIE WEER EEN OORSPRONKELIJKE BUITENPLAATS. 

 Studio Scale heeft voorgesteld de oorspronkelijke opzet te laten herleven en de locatie te ontwikkelen als een eigentijdse buitenplaats, met appartementen in een statig hoofdgebouw en daarachter diverse woningtypes in een groene setting met een fruittuin. Studio Scale stelt hierbij ook voor een beeldkwaliteitskader op te stellen waarbinnen nog vrijheid en flexibiliteit bestaat om de woningtypes in een later stadium uit te werken.

plattegrond planning middenweg watergraafsmeer amsterdam

Studio Scale is heel goed in staat de wens van de klant te vertalen in een ontwikkeling die de goedkeuring krijgt van de overheid.

Ingrid Hazeleger, directeur MEES Ruimte en Milieu