Straatbeeld Sloterdijk Centrum

Sloterdijk-Amsterdam

SLOTERDIJK AMSTERDAM

gebiedsvisie Sloterdijk-Centrum

OPDRACHTGEVER: Gemeente Amsterdam (R&D)
TYPE PROJECT: visievorming en ontwikkelstrategie, opstellen ontwikkelkaders
EXPERTISE: visie/strategie
SCHAALNIVEAU: wijk
Sloterdijk doorsnede kavel

Naast het opstellen van de gebiedsvisie Sloterdijk-Centrum is Marjolein medeverantwoordelijk voor de voorbereiding en jurering van een aantal tenders. Hierbij is sterk ingezet op duurzaamheid en ruimtelijke dragers die de eenheid in het gebied versterken. 

Het gebied rondom station Sloterdijk is nog kwetsbaar maar heeft alle potentie om ontwikkeld te worden als hoogstedelijk centrumgebied. Met een perfecte bereikbaarheid en de ligging vlakbij de Brettenzone en het Westerpark zijn alle ingrediënten aanwezig voor een aantrekkelijk woon- en werkgebied. 

sloterdijk centrum gebiedsontwikkeling

Marjolein kan heel snel de bovenliggende vraag vertalen naar een abstracte/schematische verbeelding.

Maaike Scheringa, hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam

Marjolein is één van de opstellers van de gebiedsvisie Sloterdijk-Centrum. Hierbij heeft zij vooral ingezet op het creëren van buurten in het gebied, zodat nieuwe bewoners zich binnen het grootstedelijke gebied ook onderdeel voelen van een woonomgeving. Ook heeft ze gestuurd op het realiseren van contrasten in de stedenbouwkundige structuur, waarbij het hoogbouwmilieu rondom het station wordt uitgebreid maar ook de kleinschalige gebouwen rondom het plantsoen als kwaliteit behouden blijven.

De openbare ruimte in het gebied gaat op de schop door ten koste van de auto méér ruimte te bieden aan langzaam verkeer. Nieuwe vormen van mobiliteit en interessante groene plekken ruimtes vormen de basis van het stedelijk milieu.

Studio Scale maakt de potentie van een gebied inzichtelijk en checkt deze direct op realiteitswaarde door te tekenen en te rekenen.

Maaike Scheringa, hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam

sloterdijk-centrum gebiedsvisie