Gezicht op Haarlem vanaf de weg naar Amsterdam

Gemeente Haarlem

GEMEENTE HAARLEM

hoogbouwpricipes

OPDRACHTGEVER: Gemeente Haarlem
SAMENWERKING MET: The Green Light District
TYPE PROJECT: visievorming
EXPERTISE: visie/strategie
SCHAALNIVEAU: stad
Hoogbouw Haarlem typologie

Studio Scale heeft samen met de gemeente Haarlem hoogbouwprincipes opgesteld die een antwoord geven op de vraag onder welke omstandigheden een hoger gebouw meerwaarde biedt voor de stad. Vanuit de politiek was er veel behoefte aan duidelijkheid over hoogbouw, zodat er duidelijkheid kon worden geboden aan de lopende projecten en initiatieven. In de korte periode van drie maanden is een goed leesbare visie opgesteld die in één keer door de gemeenteraad is goedgekeurd. Dit is gelukt door met een klein inhoudelijk team van stedenbouwkundigen, juristen, historici en een tekstschrijver gezamenlijk te werken aan de opgave, en gedurende het proces te zoeken naar intern en extern draagvlak.

De verstedelijkingsdruk in Haarlem is hoog en het aantal (woning)bouwplannen met hoogbouw neemt gestaag toe. Maar hoge gebouwen hebben meer impact op hun omgeving. Haarlem heeft een prachtig historisch centrum dat kwetsbaar is voor hoogbouw. De gemeente Haarlem wil zorgvuldig omgaan met nieuwe hoogteaccenten maar ziet op een aantal plekken hoogbouw ook als verrijking van de stad.

Hiertoe is een breed onderzoek gedaan naar de plekken waar hoogbouw kwaliteit kan opleveren. Daarbij heeft Studio Scale ook verbeeld dat voor verstedelijking hoogbouw niet altijd nodig is maar dat er vele andere manieren en typologieën zijn om hogere dichtheid te verwezenlijken.

Gezicht op Haarlem vanaf de weg naar Amsterdam
Door inzet van een klein specialistisch team is de Hoogbouwnota in een korte periode opgesteld en ook vastgesteld.
Hoogbouw typologie Haarlem
skyline van Haarlem

Marjolein is heel erg van het teamwork en stelt zichzelf op ten dienste van het project, het voelt erg als “samen”.

Maaike Scheringa, hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam