EXPERTISE VERKENNING

Of het nou gaat om een regionaal structuurplan, een toekomstvisie voor de stad of een nieuwe buurt om te wonen; goede stedenbouw begint bij een integrale verkenning. Studio Scale brengt direct bij de start alle (on)mogelijkheden in beeld. En schakelt daarbij de benodigde experts in. Want een prachtig plan dat niet haalbaar of betaalbaar is, kun je niet bouwen. Als de planologische, architectonische, juridische en financiële kansen en beperkingen sámen op tafel liggen, ontstaat er winst. Winst in kwaliteit. En winst in tijd. 

Expertise stedebouwkundige verkenning
alle kansen illustratie

In 20 jaar werken zowel vóór, als mét markt en overheid, kent Marjolein beide kanten van het proces. Ze kan verbeelden en overtuigen. Met een concreet plan dat past bij de plek, bij de gebruiker, bij de opdrachtgever en bij het tijdspad. Want luchtkastelen, daar wil ze haar tijd niet aan verdoen.

Marjolein maakt het verschil omdat zij met haar ontwerpen ook kan overtuigen; zij laat zien dat het echt passend is

Ingrid Hazeleger, directeur MEES Ruimte en Milie

PROJECTEN VERKENNING