Oostpoort Haarlem skyline

Haarlem Oostpoort

HAARLEM OOSTPOORT

visie voor een nieuwe stadsentree

OPDRACHTGEVER: Gemeente Haarlem
SAMENWERKING MET: UUM/Unlimited Urban Management
TYPE PROJECT: visievorming en ontwikkelstrategie
EXPERTISE: visie/strategie
SCHAALNIVEAU: wijk
Haarlem Oostpoort

Studio Scale heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelvisie Oostpoort. Niet alleen heeft Marjolein een voortrekkersrol gehad in het interne proces binnen de gemeente, ook is Studio Scale nauw betrokken bij het uitgebreide traject met alle stakeholders in het gebied, door bureau UUM georganiseerd. Samen met vervoerders, ontwikkelaars, bewoners, recreatieschap, industriekring en Provincie is letterlijk gebouwd aan de plannen waardoor de ontwikkelvisie een breed gedragen stuk is geworden. Studio Scale heeft inhoudelijke bouwstenen voor de visie geleverd maar deze ook op een beeldende en verhalende manier vertaald.

De langetermijnvisie Haarlem Oostpoort “Visie voor een nieuwe stadsentree” geeft de stad letterlijk een nieuwe toegangspoort aan de oostkant. De strategisch bij station en tussen hoofdwegen gelegen ontwikkellocatie naast IKEA maakt een aantrekkelijk woon-werkgebied mogelijk. Door breder te kijken dan de opgave, zag Studio Scale met het ontwerpteam kansen om met nieuwe fietsverbindingen door de Oostpoort de wijk en haar achterland aan de stad aan te haken. Het aantrekkelijke recreatielandschap van Spaarnwoude wordt doorgetrokken tot in de nieuwe stadswijk rondom het station. Dit groen-blauwe raamwerk maakt leefkwaliteit én benut kansen voor de gehele stad. Haarlem krijgt er naast ruim duizend woningen en voorzieningen ook een nieuw visitekaartje bij.

Ontwerp Haarlem Oostpoort

De kracht van Marjolein is het verkennen van het niveau tussen regio, stad en inrichtingsplannen. Er zijn maar weinig mensen die dat in de vingers hebben.

Edwin van Uum, Alliantiemanager, urban planner bureau UUM

Door breder te kijken dan de opgave, krijgt de stad er naast ruim duizend woningen ook een nieuw visitekaartje bij.
Oostpoort concept parkeren

Parallel aan het tekenen van dit toekomstbeeld zijn verschillende deelopgaven uitgewerkt en getest op financiële en technische haalbaarheid. Een voorbeeld hiervan is de voorgestelde nieuwe fietsverbinding van noord naar zuid, die niet alleen twee deelgebieden met elkaar verbindt maar op regionaal niveau voorziet in een nieuwe fietsroute tussen de Haarlemmermeer en de IJmond. Ook richting de Veerplas wordt een groot gebaar gemaakt: een groen vizier waarmee de Haarlemmers binnen een paar stappen in de natuur zijn.

Oostpoort skyline