Inverdan Zaanstad gebiedsvisie

Zaanstad

ZAANSTAD

ontwikkelstrategie Inverdan-West

OPDRACHTGEVER: Gemeente Zaanstad
SAMENWERKING MET: SITE urban development, Optima Somma
TYPE PROJECT: visievorming en ontwikkelstrategie
EXPERTISE: visie & strategie
SCHAALNIVEAU: wijk
Zaanstad visie structuur

Studio Scale heeft samen met bureau Site en Optima Somma een integrale ontwikkelstrategie voor het centrum van Zaandam opgesteld. Hierin zijn de stedenbouwkundige mogelijkheden in samenhang gebracht met de marktpotentie en financiële consequenties. In een heldere hoofdstructuur kunnen de verschillende velden onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Hiermee is niet alleen de ruimtelijke “knoop” ontward maar ook een haalbaar en afzetbaar project gedefinieerd. 

Marjolein snapt de wereld van de planologische processen en kan sterk de verbinding maken met architectuur zonder zich daarin te verliezen.

Edwin van Uum, Alliantiemanager, urban planner bureau UUM

Het Masterplan Inverdan is een ambitieus vernieuwingsplan voor het gehele centrum van Zaandam. Het plan omvat commerciële ontwikkelingen, woningbouw en de transformatie van het station. Ook wordt de infrastructuur grondig aangepast. De ontwikkelingen aan de oostzijde van het spoor werden voortvarend opgestart maar aan de westzijde liepen deze stroef. Dit kwam mede door de grote ingrepen en het versnipperde eigendom van de verschillende deelgebieden. Een van de knelpunten van het Masterplan was de grote onderlinge afhankelijkheid tussen de verschillende deelprojecten waardoor “alles op alles wacht”. De ontwikkelstrategie maakt dat verschillende velden onafhankelijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld zodat het proces weer vooruit kan. 

Zaanstad ontwikkelplan
Zaanstad masterplan
Optimale ruimtelijke oplossingen door slimme combinaties van programma.
Zaanstad Inverdan