Cothem Wijk bij Duurstede

Cothen

WIJK BIJ DUURSTEDE COTHEN

locatie-onderzoek

OPDRACHTGEVER: Gemeente Wijk bij Duurstede
TYPE PROJECT: locatie-studie, stedenbouwkundige inpassing
EXPERTISE: verkenning
SCHAALNIVEAU: buurt

Dat de integrale aanpak van Studio Scale waarbij direct alle onmogelijkheden in beeld worden gebracht leidt tot snelle inzichten, blijkt in het buitengebied van Cothen. Het afbranden van een bedrijfsloods is aanleiding om te zoeken naar een andere invulling die qua schaal en functie beter past in de landelijke omgeving. Studio Scale heeft opdracht gekregen om te verkennen op welke wijze hier woningbouw mogelijk is. In plaats van eerst een plan te tekenen is begonnen met het in beeld brengen van de op de locatie geldende milieubeperkingen. Hieruit bleek dat een groot deel van het plangebied niet geschikt zou zijn voor woningbouw.

Studio Scale heeft voorgesteld ingrepen te doen aan de hinderbron en de functie van één van de koelcellen op te heffen. Hierdoor ontstaat er op termijn ruimte voor bouw van meer woningen op het terrein. Het plan is getekend in verschillende fases waardoor al op korte termijn gestart kan worden met de ontwikkeling en het tweede deel later kan worden gerealiseerd.

Studio Scale heeft een nauwkeurig onderzoek uitgevoerd van de landschappelijke omgeving. Ook is een vergelijking gedaan met kleinschalige woonbuurten. Dit heeft geleid tot een keuze voor een opzet met een centrale boomgaard en bebouwing aan de buitenzijde, waarbij de boomgaard refereert aan de oorspronkelijke functie van het plangebied. De flexibele planopzet biedt nog keuzemogelijkheid in dichtheid en typologie van de woningen. 

wijk bij duurstede landschap

Studio Scale heeft voor ons voor een transformatiegebied verschillende woonmilieus uitgewerkt op een creatieve manier, steeds passend bij de omgeving. Samen met de eigenaar van het gebied waren wij heel enthousiast over de diverse mogelijkheden.

Georgia de Poorter, bestuursadviseur Gemeente Wijk bij Duurstede

Door het slim beperken van milieuoverlast werd woningbouw toch mogelijk