Modekwartier Klarendal Arnhem

Arnhem modekwartier

ARNHEM MODEKWARTIER

de nieuwe kracht van Klarendal

OPDRACHTGEVER: Atelier Rijksbouwmeester
SAMENWERKING MET: Stipo, René Kuiken Urbanism
TYPE PROJECT: ruimtelijk-programmatische verkenning
EXPERTISE: verkenning
SCHAALNIVEAU: wijk
modekwartier Klarendal Arnhem

Wat Studio Scale met Stipo in Klarendal heeft bereikt is nadrukkelijk niet het resultaat van een masterplan of een planmatige aanpak. Deze nieuwe manier van stadsontwikkeling versterkt het bestaande en verweeft sociale, ruimtelijke en economische kanten met elkaar. 

Nadat de in verval geraakte Arnhemse arbeiderswijk Klarendal een nieuwe identiteit als Modekwartier kreeg, volgt de vraag hoe deze impuls voort te zetten in een duurzame kwaliteit vo   or de wijk. Studio Scale en Stipo kozen een integrale en onderzoekende benadering. “Als ontwerper ben je snel geneigd om een nieuw stedenbouwkundig plan te maken maar wij denken dat het beter is om goed te kijken naar wat er is, en wat je daar mee kan. De corporatie constateerde samen met ons dat er meer variatie in het woningaanbod moet komen om ook gezinnen aan te trekken. Om dit te bereiken wordt de buurt kindvriendelijker gemaakt en de mogelijkheid geboden om woningen anders in te delen. We voegen geen bebouwing toe en slopen geen woningen, maar stellen simpelweg voor om de openbare ruimte beter in te richten en woningen samen te voegen. Het is meer de software dan de hardware.” 

De Sonsbeeksingel in Arnhem Klarendal

Wij hebben van het begin af aan voor een integrale en onderzoekende benadering gekozen. Als ontwerper ben je snel geneigd om een nieuw stedebouwkundig plan te maken maar wij denken dat het in dit soort wijken beter is om goed te kijken naar wat er is, en wat je er mee kan.

Ir. Marjolein Peters, studio SCALE

De integrale benadering van Studio Scale werd door de gemeente zeer gewaardeerd. Stadsbouwmeester Luuk Tepe: ‘Het gaat om een nieuwe manier van stadsontwikkeling. Het was voor de gemeente heel fijn dat de gevoelens en ideeën die bestonden, door een extern team werden onderschreven en werden gestaafd met harde feiten en gedegen onderzoek. Het is een cadeautje maar je moet als gemeente wel je vraag helder hebben, ook daarbij heeft het ontwerpteam ons geholpen. Het heeft ons te denken gegeven, want dit doen we als gemeente eigenlijk te weinig. Het effect van het rapport reikt verder dan Klarendal. Het heeft een andere manier van denken in gang gezet bij veel van onze mensen. Wat dat betreft is dit voor Arnhem een echte eyeopener geweest.’

Klarendal wenroute modekwartier Arnhem

Stipo en Studio Scale hebben samen voor een hele analytische benadering gekozen en de vraag voor ons scherper geformuleerd. Ze hebben de wijk in detail, bijna pandsgewijs in kaart gebracht en goed gekeken naar het type bebouwing en bedrijvigheid. Op basis van die feiten hebben ze ons geadviseerd. Het heeft ons te denken gegeven, want dit doen we als gemeente eigenlijk te weinig en teveel in gescheiden afdelingen.

Luuk Tepe, stadsbouwmeester Gemeente Arnhem

klarendal in foto's