Verkenning voor basisschool de Toermalijn in Zaanstad

Wormerveer Zaanstad

WORMERVEER ZAANSTAD

locatie-onderzoek basisschool

OPDRACHTGEVER: Gemeente Zaanstad
TYPE PROJECT: locatie-studie, stedenbouwkundige inpassing
EXPERTISE: verkenning
SCHAALNIVEAU: buurt

Basisschool De Toermalijn kampt met een ruimtetekort en heeft behoefte aan uitbreiding, wat niet past op de huidige locatie. Studio Scale kijkt (in opdracht van de gemeente) breder en verkent een drietal alternatieve locaties om het schoolprogramma te realiseren. Door op basis van het Programma van Eisen slimme combinaties te onderzoeken zijn optimale ruimtelijke oplossingen gevonden. 

Uit analyse van de locaties bleek de kwetsbaarheid van de omgeving, in compacte historische context en dichtbij bestaande woonfuncties. Daarom is de maat en schaal van de nieuwbouw hierop aangesloten. 

In de getekende oplossingen is naast een logische ordening van het schoolprogramma ook rekening gehouden met veilige fiets- en wandelroutes, een goede bezonning van het schoolplein en het efficiënt omgaan met de bestaande gebouwen.

Toermalijn stedenbouwkundige inpassing Zaanstad
model van Toermalijn school in Zaanstad

Marjolein is een heel erg fijne stedenbouwkundige om mee samen te werken. Ze is deskundig, analytisch sterk, snel en zorgvuldig. Daarnaast ook een lieve en leuke collega!

Leontine van der Breggen, Projectmanager APPM

Zaanstad luchtfoto met Toermalijn school