Kwaliteitsborging Haarlem Koningstein

Haarlem Koningstein

HAARLEM

beeldkwaliteitsplan Koningstein

OPDRACHTGEVER: Gemeente Haarlem
TYPE PROJECT: kwaliteitskader voor woningbouwproject
EXPERTISE: kwaliteitsborging
SCHAALNIVEAU: buurt
Koningstein in HAARLEM, oude zwart wit foto uit Noord Hollands archief.

Het gebouw Koningstein is het enige overblijfsel van wat in de jaren ‘70 ‘Manhattan aan het Spaarne’ werd genoemd. In de grootschalige saneringsplannen van die tijd wordt een flink deel van de kleinschalige volksbuurt Het Rozenprieel gesloopt en vervangen door grote bouwblokken. De sloopplannen stuitten op fel verzet van de wijk waarmee uitvoering van de rest van het plan is verhinderd. Zo bleef Koningstein achter als grootschalig element in een kleinschalige omgeving. 

Met het samenbrengen van verschillende gemeentelijke diensten in één kantoorpand, komt het gebouw van de Dienst Openbare Werken leeg te staan. Om nu wel tot een haalbaar plan met draagvlak te komen heeft de gemeente een intensief participatieproces met de buurt opgezet met de sloop van de kolos als resultaat. 

Studio Scale heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld om de kwaliteit van de gevoelig gelegen gebouwen en openbare ruimte te borgen. De ontspannen en optimale invulling met diverse types bebouwing en openbare ruimte sluit aan bij de verschillende zones. Het hedendaagse hofje met daaromheen verschillende woongebouwen reageert op de schaal van het Spaarne en op de bescheiden maat van de buurt. De architectuur wordt uitgewerkt als hedendaagse vertaling van Haarlemse arbeiderswoningen en grachtenpanden.

Bebouwing in Koningstein, Haarlem

Marjolein maakt het verschil omdat zij met haar ontwerpen ook kan overtuigen; zij laat zien dat het echt passend is.

Ingrid Hazeleger, bedrijfsleider MEES Ruimte en Milieu

Het kwaliteitskader garandeert de kwalitatieve inpassing van de nieuwbouw op deze bijzondere locatie.
Zonering Koningstein Haarlem