Scale / studio voor stedenbouwkundig ontwerpScale's werkwijze

sluit/open venster

Stedenbouw betekent samenwerken. Daarom levert Studio Scale expertise op netwerkbasis. Het professionele netwerk van Studio Scale bestaat uit tekenaars en rekenaars zoals landschapsarchitecten, openbare ruimteontwerpers, verkeerskundige, stedenbouwkundigen, CAD- en 3D-experts, conceptontwikkelaars en financiŽle experts.

Per project wordt een team gevormd, waardoor maatwerk wordt geleverd. De overhead is dan nihil.

Studio Scale is in 2006 opgericht door Marjolein Peters. Als stedenbouwkundige bij de Dienst RO in Amsterdam heeft zij ruime ervaring heeft opgedaan met ontwerp en projectleiding van stedenbouwkundige projecten op verschillende schaalniveaus. Voor een uitgebreid CV klik hier.

Studio Scale hecht een groot belang aan een aansprekende en heldere presentatie, afgestemd op de specifieke doelgroep voor het project. Technieken zoals bijvoorbeeld schaalvergelijkingen, perspectivische schetsen en fotomontages worden veelvuldig toegepast in het communicatieproces om de visie te verbeelden en hiervoor draagvlak te verkrijgen.

Rekenen en tekenen, het in een vroeg stadium verkennen van de kwantitatieve en financiŽle consequenties van een plan, vormt voor Studio Scale een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerpproces. De potenties van een locatie hangen immers af van de programmatische kansen en beperkingen. Door inzicht te verkrijgen in de belangrijke kosten- en batendragers binnen het ontwerp kan de ruimtelijke kwaliteit van het plan ook op langere termijn overeind blijven. Het maken van dergelijke financieel haalbare plannen voorkomt negatieve ďverrassingenĒ later in het proces.