Scale / studio voor stedenbouwkundig ontwerpScale's visie

sluit/open venster

Studio Scale is een jonge en ambitieuze ontwerpstudio.

Studio Scale ontwerpt en adviseert bij stedenbouwkundige opgaves, van kleinschalige woningbouwprojecten tot grote integrale stedelijke transformaties, van haalbaarheidsstudies tot concrete ontwerpen.

Studio Scale staat voor ontwerpen op verschillende schaalniveaus en ontwerpen door de schalen heen. Keuzes op een hoger schaalniveau hebben altijd consequenties tot aan het maaiveldontwerp, maar dat geldt ook vice versa. Bewegen tussen de schalen is daarom essentieel in het ontwerpproces.

De rol van de stedenbouwkundige is het formuleren van een integraal ruimtelijk concept waarbinnen alle aspecten (programma, infrastructuur, ecologie, etc) en belangen zijn afgewogen. Dit vereist maatwerk en betrokkenheid van de ontwerper, die niet solitair opereert als visionair plannenmaker, maar midden in het proces staat en nauw samenwerkt. Studio Scale staat daarom garant voor plannen die in gezamenlijkheid met de betrokken partners zijn opgesteld.

Het ruimtelijk concept komt voort uit een gedegen onderzoek van de locatie, de omgeving en de ondergrond. Aspecten uit het verleden, maar ook toekomstige ontwikkelingen bieden aanknopingspunten voor het concept. Met deze ingrediŽnten komt een aansprekend maar ook maakbaar ontwerp tot stand.