Scale / studio voor stedenbouwkundig ontwerpGemeente Amsterdam  Ruimtelijk- economische visie voor de Schipholregio

Scale in de regio

sluit/open venster

Gemeente Amsterdam
Ruimtelijk- economische visie voor de Schipholregio

De ruimtelijk-economische visie voor de Schipholregio is opgesteld in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, de Provincie Noord-Holland en Schiphol Real Estate.

De visie verbeeld de ontwikkelingsmogelijkheden van de zone tussen Nieuw-Vennep en de Zuidas. In een vervolgfase zijn verschillende deelgebieden ruimtelijk en programmatisch uitgewerkt. Tenslotte heeft de visie als bouwsteen gediend bij het opstellen van het streekplan Noord-Holland Zuid.

In dienst van dRO Amsterdam
Afbeelding: L. van Thienen